SUMQAYIT KİMYA SƏNAYE PARKI
1 2 3 4 7 5 6 8
 

SUMQAYIT KİMYA SƏNAYE PARKI 295,62 HEKTAR ƏRAZİYƏ VƏ NƏHƏNG İNFRASTRUKTUR ŞƏBƏKƏSİNƏ MALİKDİR

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişaf konsepsiyası uzunmüddətli proqramlar və iqtisadiyyatın inkişafının davamlılığının təmin edilməsidir.

GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ

Qafqaz regionunun kimya-sənaye mərkəzinə çevrilmək.

QLOBAL MİSSİYA

Kimya sənayesində innovativ və yüksək texnoloji müəssisələrin əsas mərkəzinə çevrilmək.

MÜRACİƏT FORMASI

Siz müraciət formasını buradan yükləyə bilərsiniz.

REZİDENTLƏRİN E-OFİSİ

E-ofisə buradan daxil ola bilərsiniz

20.05.2016 Bildiriş
19.05.2016 Bildiriş
06.05.2016 Bildiriş

TƏQDİMAT

GÜZƏŞTLƏRİMİZ

Parkın rezidentləri 7 il müddətinə:
- Əmlak vergisindən;
- Torpaq vergisindən;
- Mənfəət vergisindən;
- İstehsal məqsədilə idxal etdikləri avadanlıqlara görə ƏDV-dən azad olunurlar.