"SUMQAYIT KİMYA SƏNAYE PARKI" MMC
1 2 3 4 7 5 6 8
 

SUMQAYIT KİMYA SƏNAYE PARKI 505,64 HEKTAR ƏRAZİYƏ VƏ NƏHƏNG İNFRASTRUKTUR ŞƏBƏKƏSİNƏ MALİKDİR

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişaf konsepsiyası uzunmüddətli proqramlar və iqtisadiyyatın inkişafının davamlılığının təmin edilməsidir.

GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ

Qafqaz regionunun kimya-sənaye mərkəzinə çevrilmək.

QLOBAL MİSSİYA

Kimya sənayesində innovativ və yüksək texnoloji müəssisələrin əsas mərkəzinə çevrilmək.

MÜRACİƏT FORMASI

Siz müraciət formasını buradan yükləyə bilərsiniz.

REZİDENTLƏRİN E-OFİSİ

E-ofisə buradan daxil ola bilərsiniz

TƏQDİMAT

GÜZƏŞTLƏRİMİZ

Parkın rezidentləri 7 il müddətinə:
- Əmlak vergisindən;
- Torpaq vergisindən;
- Mənfəət vergisindən;
- İstehsal məqsədilə idxal etdikləri texnika, texnoloji avadanlıqlar və qurğulara görə ƏDV-dən və gömrük rüsumundan azad olunurlar.